Mülki Məsuliyyət Sığortaları

Mülki Məsuliyyət Sığortası, Sığortalının üçüncü şəxslərin həyatına və ya sağlamlığına xəsarət yetirilməsi, əmlakına zərər vurulması, həmçinin öz işçilərinin yalnız həyatına və ya sağlamlığına xəsarət yetirilməsi ilə əlaqədar yaranan xərclərinin əvəzinin ödənilməsi məqsədilə tətbiq olunur

Nümunə: Kasko MMC
Nümunə:Satınalma Üzrə Menecer
Nümunə:Əli
Nümunə:Əliyev
Telefon nömrəsi
Nümunə:info@kasko.az
Sifarişin məzmunu
Hotline
Qaynar Xətt