İnşaat Sığortası

İnşaat Sığortası, İnşa еdilən və ya inşa еdiləcək daşınmaz əmlakın, inşaat-montajda istifadə olunan texnikanın və avadanlıqlarının, müvəqqəti və mövcud tikililərin zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı formada itkisi ilə bağlı dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədilə tətbiq olunur

Nümunə: Kasko MMC
Nümunə:Satınalma Üzrə Menecer
Nümunə:Əli
Nümunə:Əliyev
Telefon nömrəsi
Nümunə:info@kasko.az
Sifarişin məzmunu