Dəzgah Sığortalarının Onlayn Sifarişi

Bu sığorta növü dəzgahın (maşınlar, mexanizmlər, avadanlıq və alətlər) sığorta hadisəsi nəticəsində zədələnməsi, məhv olması, yaxud hər hansı formada itkisi ilə bağlı dəyən zərərin əvəzinin ödənilməsi məqsədilə tətbiq olunur.

Nümunə: Kasko MMC
Nümunə:Satınalma Üzrə Menecer
Nümunə:Əli
Nümunə:Əliyev
Telefon nömrəsi
Nümunə:info@kasko.az
Sifarişin məzmunu